Duurzaamheid

Duurzaamheid

In Groß-Bieberau, een plaats in het hart van Duitsland, vindt onze productie plaats. Dat betekent voor de geproduceerde goederen korte afstanden naar uw klanten. Bovendien zijn producten "Made in Germany" met hun aanzienlijk lagere ecologische voetafdruk duidelijk superieur aan geïmporteerde artikelen.

Een gezonde omgeving speelt voor ons een belangrijke rol. Daarom besteden wij bijzondere aandacht aan duurzame materialen en productieprocessen, ecologische compatibiliteit, afvalvermijding, behoud van hulpbronnen en recycling. Wij gebruiken alleen groene stroom uit waterkracht en investeren ook continu in energiebesparende maatregelen op de productielocatie.

Een andere belangrijke stap in holistische klimaatbescherming is het compenseren van broeikasgassen. Voor ons betekent dit, naast onze inspanningen om deze te blijven verminderen, de onvermijdelijke uitstoot van broeikasgassen te registreren en te compenseren door middel van klimaatbeschermingsprojecten. Om deze reden is senator GmbH nu een klimaatneutrale onderneming.

Met de klimaatneutraliteit van onze onderneming ondersteunen wij zowel regionale als wereldwijde klimaatbeschermingsprojecten. Op deze manier bevorderen wij ook het behalen van de wereldwijde Sustainable Development Goals, zoals de strijd tegen armoede of de verbetering van de leefsomstandigheden in ontwikkelingslanden.

Het door ons ontwikkelde SER-programma (Social, & Environmetal Responsibility) committeert ons en onze leveranciers, tot verantwoording voor mens en milieu. Al onze partners worden gecontroleerd onder de internationale ‘Business Social Compliance Initiative (BSCI) op de volgende belangrijke punten:

  • Gezondheid en veiligheid op de werkvloer
  • Sociale vaardigheden en arbeidsomstandigheden
  • Ethisch en moreel gedrag
  • Kwaliteitsnormen en milieuvriendelijkheid
  • Naleving van de mensenrechten en hanteren van minimum loon
  • Verbod op kinderarbeid en dwangarbeid

Wij hebben de chemie voor elkaar.

Voor het verkrijgen van de juiste klik; de juiste chemie met onze klanten, worden de beste grondstoffen geselecteerd.

Het doel van het European Union Reach Program is om te zorgen dat er vanaf 2018 alleen geteste en geregistreerde grondstoffen worden gebruikt, zodat schadelijke effecten voor gezondheid en milieu zoveel mogelijk beperkt worden. In de toekomst is het alleen nog maar mogelijk om pennen te verkopen in de EU wanneer de inkten en verf geregistreerd zijn bij the European Chemicals Agency (ECHA) in Helsinki. Senator voldoet reeds aan al deze eisen, zodat onze producten altijd de veilige en juiste keuze zijn!