Privacy

Privacybescherming

Deze privacyverklaring geeft informatie over welke gegevens senator GmbH (hierna: senator®) verzamelt tijdens uw bezoek aan deze website en hoe senator® deze gegevens gebruikt. Om uw privacy te beschermen, houdt senator® zich aan de wettelijke vereisten van de Federal Data Protection Act (BDSG), de Telemedia Act (TMG) en de General Data Protection Regulation (GDPR). Sommige gegevens die we op onze server opslaan, zijn gegevens die u vrijwillig aan ons heeft verstrekt door formulieren in te vullen, terwijl andere gegevens automatisch zijn verzameld. senator® verzamelt echter geen gegevens waaruit de identiteit van de individuele bezoeker kan worden afgeleid, tenzij u zelf uw persoonsgegevens aan ons verstrekt. Bovendien gebruikt senator® geen technologische hulpmiddelen gericht op het identificeren van bezoekers.

Verantwoordelijk:

senator GmbH
Bahnhofstraße 57
D-64401 Groß-Bieberau
E-mail: info@senator.com

U kunt onze medewerker voor privacybescherming bereiken op: 

senator GmbH
Gegevensbescherming
Bahnhofstraße 57
D-64401 Groß-Bieberau
E-mail: datenschutz@senator.com

 1. Persoonsgevens en rechtsgrondslag
  Wij verzamelen en gebruiken alleen de persoonsgegevens van onze gebruikers voor een ​​functionele website en om onze inhoud en diensten te bieden. De persoonlijke gegevens van onze gebruikers worden alleen verzameld en gebruikt met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering is van toepassing in gevallen waarin om feitelijke redenen geen voorafgaande toestemming kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

  Voor zover wij de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, artikel 6, lid 1 a, dient een EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.

  Bij de verwerking van persoonsgegevens, die nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, art. 6 lid b dient AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn om pre-contractuele maatregelen uit te voeren.

  Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, artikel 6, lid 1 c, dient de AVG als rechtsgrondslag.

  In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient artikel 6, lid 1 d, AVG als rechtsgrondslag.

  Als verwerking nodig is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen en als de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen het eerdere belang, is artikel 6, lid 1 f, van toepassing waarbij de AVG als wettelijke basis voor verwerking dient.
 2. Automatisch verzamelde en opgeslagen gegevens
  Net als veel andere bedrijven volgt senator® het algemene gebruik van de website (prestatiemeting) om deze voor onze bezoekers te verbeteren en aan te passen aan hun behoeften en de website beschikbaar te maken. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1 f, AVG. Tijdens uw bezoek verzamelt senator® automatisch de volgende gegevens over uw computer en uw bezoek en slaat deze gegevens tijdelijk op:
  • Domein en host van waaruit u internet gebruikt
  • Het internetadres van de website van waaruit u naar onze website bent gelinkt
  • Datum en tijd van verbinding met onze website, de duur en selectie van de bezochte pagina's
  • Internetprotocol (IP) adres van uw computer en
  • Besturingssysteem en de browsersoftware van uw computer

  De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel waarvoor ze zijn verzameld te bereiken. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd. Als de gegevens in logfiles zijn opgeslagen, is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Verdere opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervreemd, zodat het niet meer mogelijk is om de desbetreffende client toe te wijzen.

Het verzamelen van de gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Derhalve is er geen mogelijkheid voor de gebruiker om bezwaar aan te tekenen.

 1. Gebruik van cookies
  Sommige senator® websites kunnen bepaalde informatie opslaan op de computer van de bezoeker, ook wel cookies genaamd. Over het algemeen kent een cookie een bezoeker een eigen nummer toe, welke geen betekenis heeft buiten de bijbehorende website. Cookies geven informatie over hoe, wanneer en hoeveel bezoekers de pagina's van een website bezoeken. Deze technologie verzamelt geen identificatiegegevens over individuele bezoekers, deze informatie is ook in geaggregeerde vorm beschikbaar. Het doel van deze technologie en de informatie die het biedt, is opnieuw om ons te helpen onze websites te verbeteren. De meeste internetbrowsers zijn ingesteld om cookies over het algemeen te accepteren. U kunt ook uw browser instellen dat hij alle cookies afwijst of dat u telkens wordt gevraagd of u akkoord gaat met het plaatsen van cookies. Er moet echter worden opgemerkt dat cookies nodig kunnen zijn om bepaalde functies van de website te gebruiken (zoals het verstrekken van gebruikersspecifieke informatie). Bovendien kunnen opgeslagen cookies te allen tijde worden verwijderd.
  Meer informatie over cookies is beschikbaar op https://support.microsoft.com/de-de/help/260971/description-of-cookies.

De op deze manier verzamelde gebruikersgegevens worden gepseudonimiseerd met behulp van technische voorzorgsmaatregelen. Het is daarom niet langer mogelijk om de gegevens toe te wijzen aan de toegangsgebruiker. De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruikers opgeslagen.

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6, lid 1, punt f AVG.

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden is artikel 6, lid 1, lit. punt AVG.

 1. Contactformulier
  Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail of ons contactformulier, worden uw gegevens van het contactformulier of uw e-mail opgeslagen voor de verwerking van het verzoek en voor eventuele vervolgvragen. Verzamelde persoonsgegevens zijn: e-mail, naam, bedrijfsnaam, telefoon, straat, postcode, stad en land. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden doorgegeven. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is de vervulling van uw verzoek en ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw contact overeenkomstig artikel 6, lid 1, punten b en f AVG. De persoonlijke gegevens worden automatisch verwijderd nadat uw verzoek is voltooid.
  De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In dat geval kan het gesprek niet worden voortgezet. In dit geval worden alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen tijdens het contact met ons verwijderd.
 2. Nieuwsbrief
  U kunt zich op elk moment aanmelden voor onze gratis nieuwsbrief. Hiervoor hebben we een
  e-mailadres nodig. We gebruiken de procedure voor "dubbele aanmelding" om het opgegeven
  e-mailadres te verifiëren. Na het invoeren van het e-mailadres ontvang je een bevestigingsmail. De nieuwsbrief wordt pas bezorgd nadat er uitdrukkelijke toestemming is gegeven door op de bevestigingslink te klikken. De opgegeven gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de bezorging van de nieuwsbrief. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6, lid 1, punten a en b AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken en u afmelden voor de nieuwsbrief. Klik hiervoor op de knop "Afmelden nieuwsbrief" aan het einde van de nieuwsbrief of stuur ons een informele e-mail.
  De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt daarom bewaard zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is. De betrokken gebruiker kan het abonnement op de nieuwsbrief op elk moment opzeggen. Hiervoor staat in elke nieuwsbrief een bijbehorende link.
 3. Google Analytics
  Om het gebruik van deze website te analyseren, gebruiken we Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt hiervoor een speciale vorm van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Voor uw bescherming is Google Analytics op deze website uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp ();", die de anonieme verzameling van IP-adressen garandeert. Door het IP op deze website te anonimiseren, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort.
  Google gebruikt deze informatie uitsluitend namens ons om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is artikel 15, lid 3, TMG en artikel 6, lid 1, punt f AVG. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden met Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste instellingen in uw browser te maken (zie hierboven). U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door op de volgende link te klikken (http: // tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) download en installeer de beschikbare browser plug-in. Dit stelt een opt-out-cookie in die voorkomt dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. Als alternatief voor de browser-add-on, vooral voor browsers op mobiele apparaten, kunt u ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken om Google Analytics te deactiveren. Deze opt-out-cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt opgeslagen op uw apparaat. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen. De door ons verzonden en aan cookies, gebruikers-ID's of advertentie-ID's gekoppelde gegevens worden na 14 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden eenmaal per maand automatisch verwijderd.
 4. Google Maps

Op deze website gebruiken we de Google Maps kaartenservice via een API. Deze service wordt beheerd door Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Uw IP-adres wordt opgeslagen voor het gebruik van Google Maps. Deze informatie wordt meestal overgebacht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Wij heben geen kennis van het type en de omvang van de verzamelde gegevens en hebben geen invloed op het gebruik ervan. U gebruikt Google Maps wanneer u de dealerzoekfunctie gebruikt.

Meer informatie over de omgang met de gebruikgersgegevens is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy

  Google Adwords en Conversion Tracking

Op deze website gebruiken wij het online advertentieprogramma Google AdWords. Het programma wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043 VS. Als onderdeel van Google AdWords wordt op de website een zogenaamde conversie trackingcode gebruikt. Als u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt er een cookie geplaatst op uw computer. Deze cookies worden niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie van gebruikers en verliezen na 30 dagen hun geldigheid. De verzamelde gegevens worden gebruikt om conversiestatistieken voor AdWords-klanten te genereren. U ontvangt echter geen informatie welke gebruikt kan worden om gebruikers persoonlijk te identificeren. De gebruiker kan op elk moment bezwaar maken tegen het volgen door de cookie uit te schakelen voor het bijhouden van Google-conversies in de instellingen van de gebruikte internetbrowser.  Conversiecookies worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG.

De websitebeheerder heeft een ligitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

U vindt meer informatie over Goolge AdWords en Google Conversion Tracking in de gegevensbeschermingsregels van https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy

 1. YouTube

Op deze website zijn video´s opgenomen van de You-Tube-site van Google. De website wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. Bij het afspelen van video´s, wordt informatie zoals uw IP-adres verzonden naar YouTube. Als u een YouTube account heeft en ingelogd bent, geeft u toestemming aan YouTube om uw surfgedrag te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account. Wij hebben geen kennis van het type en de omvang van de verzamelde gegevens en hebben geen invloed op het gebruik ervan. Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens is te vinden in de privacyverklaring an YouTube op: https://www.youtube.com/intl/nl/about/policies/#community-guidelines

 1. Persoonlijke informatie welke u vrijwillig aan ons verstrekt

De persoonlijke gegevens die we verzamelen, worden alleen gebruikt om vragen te beantwoorden, e-mails te verzenden en bezoekers te informeren over nieuwe informatie of diensten op onze website als de bezoekers van de website hier uitdrukkelijk om vragen. Als u besluit om onze mail en- of e-mails niet meer wenst te ontvangen, laat het ons dan weten via e-mail of brief. Geef daarbij uw naam, post en- of emailadres in. Wij zorgen er dan voor dat uw naam verwijderd wordt uit onze mailinglijst.

 1. Gegevensbescherming

Senator verzendt de gegevens van de webformulieren onversleuteld. Daarom kan senator niet garanderen dat uw gegevens niet door onbevoegde derden kunnen worden ingezien. Daarnaast hebben we technische en organisatorische maatregelen genomen om gegevens te beschermen tegen verlies, wijziging of onbevoegde toegang. Onze medewerkers zullen ook vertrouwelijk met deze gegevens omgaan.

Wij hebben er via bedrijfsrichtlijnen voor gezorgd dat er binnen de senatorgroep wereldwijd een passend niveau van gegevensbescherming in de zin van de Europese AVG is. Dit zorgt ervoor dat uw persoonlijke rechten en de uitoefening van uw rechten beschermd zijn.  

 1. Openbaarmaking van gegevens

Senator gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel dat u bij het indienen van de gegevens heeft opgegeven. Senator maakt dergelijke persoonsgegevens niet bekend aan andere bedrijven of instellingen. Verkoopt, geeft ze af of wisselt de gegevens niet uit met andere bedrijven of instellingen zonder dat de gebruiker hiervan vooraf op de hoogte is gesteld en uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven. Iets anders geldt alleen als senator verplicht is de gegevens openbaar te maken bij wet of bij een rechtelijke uitspraak. Senator heeft normen opgesteld voor de gegevensbescherming. Bij het het inschakelen van derden wordt er contractueel vastgelegd dat de gegevensbescherming van senator moet worden nageleefd.

 1. Overdragen van gegevens naar derde landen of internationale organisaties

Wij dragen persoonsgegevens over naar locaties in landen buiten de Europese Unie (de zogenaamde derde landen).

 • Het is wettelijk verplicht (bijvoorbeeld vereist voor de belastingaangifte)
 • U heeft toestemming gegegeven, of
 • De overdracht is noodzakelijk om onze legitieme belangen te beschermen en uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden om uw persoonsgegevens te beschermen en dat de regels van de Europese Unie met betrekking tot gegevensbescherming in acht genomen worden.
 1. Duur van opslag van persoonsgegevens

We bewaren of verwerken uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is om het betreffende doel te bereiken.

Als het doel van de verwerking niet langer van toepasing is, worden de bijbehorende persoonsgegevens verwijderd. Het verwijderen kan worden uitgesteld in de volgende gevallen:

 • Voldoen aan wettelijke bewaartermijnen (bijv. Het Wetboek van Koophandel (WvK), belastingwetboek, witwaswet (Wwft. De daar genoemde bewaartermijnen zijn doorgaans 6 tot 10 jaar.
 • Bewijs veiligstellen binnen de wettelijke verjaringstermijn. Volgens §§ 195 ff. van het Burgerlijk Wetboek (BGB) kunnen deze verjaringstermijnen oplopen tot 30 jaar. De reguliere verjaringstermijn is 3 jaar.

Als wij of een derde uw gegevens verwerken op basis van de bovenstaande belangen, zullen we uw persoonlijke gegevens verwijderen zodra ons legitieme belang niet langer bestaat. De hierboven genoemde uitzonderingen zijn ook hier van toepassing.

In het geval van toestemming worden de gegevens verwijderd zodra de toemstemming voor de toekomst is ingetrokken, tenzij één van de bovenstaande uitzonderingen bestaat.

 1. Geautomatiseerde besluitvorming

Tijdens uw gebruik van deze website bent u niet onderworpen aan een beslissing op basis van geautomatiseerde verwerking in overeenstemming met artikel 22 AVG. Als we dergelijke procedures in individuele gevallen gebruiken, wordt u hier met bijebehorende rechten in het kader van de wettelijke vereisten geïnformeerd. 

 1. Profilering

Sommige van uw gegevens worden automatisch verwerkt om bepaalde persoonlijke aspechten (profilering) te evalueren. Dit gebeurt echter alleen in het kader van de procedures die in deze privacyverklaring worden genoemd.

 1. Gegevensbescherming van minderjarigen

Senator zal bewust geen gegevens van minderjarigen verzamelen, verwerken of verzenden tot de toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger in een verifieerbare vorm. Op verzoek kan een dergelijke wettelijke vertegenwoordiger de door de minderjarige verstrekte informatie inzien en/of verzoeken om verwijdering van deze gegevens.

 1. Link naar andere websites

Onze sites bevatten links naar verschillende websites die onze bezoekers nuttige informatie kunnen bieden. Deze gegevensbeschermingsverklaring is niet van toepassing op deze sites. Informeer zelf rechtstreeks over de richtlijen voor gegevensbescherming van de beheerders van de desbetreffende website.

 1. Gebruik van persoonsgegevens voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden

Als u instemt met het verdere gebruik van uw persoonlijke gegevens voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden, zullen uw persoonlijke gegevens ook voor dergelijke doeleinden worden gebruikt. We doen dit echter alleen als u uitdrukkerlijk toestemming geeft voor dergelijk gebruik, bijv. met acties op onze websites door een vakje aan te vinken en vervolgens te bevestigen.

Wij kunnen u vervolgens gepersonaliseerde advertenties over onze producten of diensten sturen of u voorstellen deel te nemen aan promoties zoals acties of producttests. We zullen contact met u opnemen via dergelijke communicatiekanalen die u ons geeft in verband met uw toestemming om contact met ons op te nemen bijvoorbeeld per e-mail als u uw e-mailadres opgeeft of per telefoon of sms als u uw (mobiele)telefoonnumer achter laat. Ten slotte gebruiken we uw gegevens ook om de effectiviteit van onze websites en onze advertenties en marktonderzoek te analyseren en te verbeteren.

 1. Gebruikersrechten

Als persoonsgegevens door u worden verwerkt, bent u de betrokkene in de zin van AVG en heeft u de volgende rechten ten opzicht van de verantwoordelijke persoon:

 • Recht op informatie: de gebruiker heeft het recht om informatie te ontvangen over en/of welke persoonlijke gegevens over hem worden verwerkt.
 • Recht op correctie: de gebruiker heeft het recht om de juistheid van zijn gegevens te controleren en te verzoeken om deze bij te werken of te corrigeren als de verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht op beperking van verwerking: de gebruiker heeft het recht om de verwerking van zijn gegevens onder bepaalde voorwaarden te beperken. Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens is beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag – alleen worden verkregen met uw toestemming of om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van een groot opbenbaar belang de Unie of een lidstaat.
 • Recht op verwijdering: de gebruiker heeft het recht om onder bepaalde voorwaarden om verwijdering van de persoonlijke gegevens te verzoeken.
 • Recht op gegevensoverdracht: de gebruiker heeft het recht om de verstrekte persoonlijke gegevens in een gestructureerd, algemeen en machineleesbaar formaat te ontvangen en te laten verzenden naar een andere verantwoordelijke persoon.
 • Recht op bezwaar: de gebruiker heeft het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie, die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punten e en f AGV vindt plaats tegen bezwaar. De verwerking van de persoonsgegevens wordt gestopt door de verantwoordelijke persoon, tenzij hij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsveroderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
 • Recht op intrekking van de gegevensbeschermingsverklaring: de gebruiker heeft het recht om zijn gegevensbeschermingsverklaring te allen tijde in te trekken. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór intrekking.
 • Recht om een klacht in te dienen: de gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit als hij van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de AVG.
 1. Recht op verandering

Senator behoudt zich het recht voor om dit beleid op elk moment te wijzigen. De gegevensbeschermingsverklaring vormt geen contractueel of ander formeel recht jegens of namens een partij.

 1. Aansprakelijkheidsverklaring, inhoudelijke aansprakelijkheid en disclamer

De inhoud, teksten en illustraties op dit webadres zijn naar ons beste weten en overtuiging samengesteld en zorgvuldig gecontroleerd door de eigenaar. Desalniettemin kunnen individuele inhoud, teksten en afbeeldingen altijd fouten bevatten. De eigenaar van dit webadres aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van de inhoud, teksten en illustraties. Stuur ons alle informatie over onjuiste informatie of links, suggesties of kritiek per e-mail. Bij voorbaat dank!

De respectievelijke providers zijn zelf verantwoordelijk voor websites van derden waarnaar de eigenaar verwijst via een hyperlink. De eigenaar van dit webadres is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites van derden en neemt deze inhoud niet over. Hij aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor dergelijke websites van derden.

Bovendien kan het webadres van de eigenaar zonder zijn medeweten zijn gelinkt via een hyperlink vanaf een andere website. De eigenaar van dit webadres aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, teksten en afbeeldingen op website van derde, of enige verbinding met hem vanaf websites van derden.

Ongevraagde e-mails voor marketingdoeleinden: we maken bezwaar tegen het gebruik van onze gegevens voor marketingdoeleinden en wijzen erop dat ongevraagde e-mailreclame illegaal is en waarschuwingen tegen betaling rechtvaardigt.

 1. Informatie over uw recht om bezwaar te maken in overeenstemming met artikel 21 AVG

Recht om per geval bezwaar te maken: u hebt, om redenen die voortvloeien uit uw specifike situatie, ten allen tijde het recht om persoonsgegevens die op u betrekking hebben te verwerken, die is gebasseerd op artikel 6, lid 1 punt e (gegevensverwerking in het algemeen belang) of punt f (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging), bezwaar maken; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Als u bezwaar maakt, verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer. Iets anders is alleen van toepassing als we overtuigende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of als de verwerking dient om rechtsverorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Ontvanger van een bezwaar: het bezwaar maken kan informeel worden ingediend met als onderwerp “bezwaar” onder vermelding van uw naam, adres en geboortedatum en moet worden gericht aan de functionaris voor gegevensbeschreming.